Sediu 0267 306230 | Atelier 0267 316810   L-V 9-17

Declarație privind protecția datelor la utilizarea site-ului web

Prezenta declarație privind protecția datelor la utilizarea site-ului web descrie modul în care TGM Impex S.R.L., Str. Arcușului nr. 29, 520037 Sf. Gheorghe, Covasna, ("TGM Impex", "noi"), în calitate de operator prelucrează/prelucrăm datele cu caracter personal sau alte informații ale dvs., în special în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal („RGPD”) la utilizarea site-ului web https://www.clinicadeparbrize.ro („site web”).

1. Categoriile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării,
temeiul juridic și sursa

1.1. Date cu caracter personal furnizate de dvs. în mod activ:

La crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru web vi se va solicita furnizarea următoarelor date cu caracter personal: adresa de e-mail, parola, prenumele, numele. TGM Impex prelucrează aceste date cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile noastre. Furnizarea acestor date cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, în cazul nefurnizării acestor date cu caracter personal, nu veți putea crea un cont de utilizator. Temeiul juridic al prelucrării acestor date cu caracter personal este contractul de utilizare a site-ului web încheiat cu dvs. [art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD].
Dacă vă abonați la buletinul informativ și sunteți de acord cu primirea buletinelor informative
și prelucrarea adresei dvs. de e-mail în acest scop, vi se va solicita furnizarea adresei de e-mail. Vom utiliza adresa dvs. de e-mail pentru trimiterea periodică a buletinelor informative. Furnizarea adresei dvs. de e-mail este voluntară. Cu toate acestea, în cazul nefurnizării adresei dvs. de e-mail nu veți primi buletine informative. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal pentru trimiterea buletinelor informative este reprezentat de consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD].

1.2. Alte informații colectate în mod pasiv:

În plus față de datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod activ, site-ul web poate colecta automat, prelucra și stoca anumite informații, pe bază de pseudonim, de la dvs.:   
informații privind dispozitivul și utilizarea – acestea pot include (1) informații specifice privind dispozitivul utilizat pentru accesarea site-ului web (inclusiv, dar fără a se limita la model, sistem de operare, adresă IP, limbă, operator și alte informații similare) și (2) informații privind utilizarea caracteristicilor, funcțiilor sau notificărilor dispozitivului pentru a vă recunoaște și analiza tendințele;
analiza site-ului web – de exemplu, cât de des un utilizator folosește site-ul web, utilizare agregată, date privind performanța. Utilizăm instrumente de analiză a site-ului web pentru a înțelege mai bine funcționalitatea și utilizarea site-ului nostru web.
Temeiul juridic pentru aceasta este reprezentat de interesele noastre legitime [art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD] care sunt următoarele: monitorizarea și menținerea performanței site-ului web și analiza tendințelor, utilizării și activităților în legătură cu site-ul nostru web.

2. Destinatarii

2.1. Transferul către furnizorii de servicii:

TGM Impex poate însărcina furnizori de servicii externi care acționează în calitate de persoană împuternicită cu prelucrarea datelor de către TGM Impex, în scopul furnizării anumitor servicii către TGM Impex, cum ar fi furnizorii de servicii web, furnizorii de servicii de marketing sau furnizorii de asistență IT. În cadrul furnizării acestor servicii, furnizorii de servicii externi pot avea acces și/sau prelucra datele dvs. cu caracter personal.
Acești furnizori de servicii externi vor fi supuși obligațiilor contractuale de punere în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate adecvate în scopul protejării datelor cu caracter personal și prelucrării acestora numai în conformitate cu instrucțiunile.  

2.2. Alți destinatari:

Unii dintre colegii noștri care administrează site-ul web pot avea acces și/sau prelucra datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se întemeiază pe interesele noastre legitime. Interesele noastre legitime vizează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri interne de administrare și asistență. Accesul este limitat la colegii care au nevoie să cunoască datele.
De asemenea, TGM Impex poate transfera datele dvs. cu caracter personal către agențiile de aplicare a legii, autoritățile guvernamentale, consilierii juridici și consultanții externi, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Temeiul juridic pentru această prelucrare este reprezentat de respectarea obligației legale căreia îi este supusă TGM Impex sau de interese legitime, cum ar fi exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Lista actualizată a persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor și părților terțe cu care parta-jăm date este disponibilă la cerere adresată TGM Impex, pe baza datelor de contact indicate mai jos.

2.3. Transferurile internaționale de date cu caracter personal:

Datele cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le colectăm sau le primim pot fi transferate și prelucrate de destinatari situați în interiorul sau în afara Spațiului Economic European („SEE”) și care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. Țările recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației UE sunt Andorra, Argentina, Canada, Elveția, Insulele Feroe, Guernesey, Statul Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă și Republica Orientală a Uruguayului. Destinatarii din SUA pot fi certificați parțial în temeiul Scutului de confidențialitate UE-SUA, considerându-se astfel că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației UE. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt transferate către țări care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației UE, pentru transferul respectiv vom institui garanții adecvate, cum ar fi clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană. Puteți cere o copie a acestor garanții adecvate contactându-ne prin modalitatea prezentată în secțiunea 5 (Contactați-ne) de mai jos. Accesul este limitat la destinatarii care au nevoie să cunoască datele.

3. Care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita?

Dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efecte pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor anterioară retragerii consimțământului.
În temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor aveți dreptul: să solicitați accesul la datele cu caracter personal, să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal; să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; să solicitați portabilitatea datelor și opoziția în cazul prelucrării datelor cu caracter personal. Rețineți că drepturile susmenționate pot fi limitate în contextul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente de supraveghere a protecției datelor.

4. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate cât timp va fi necesar pentru a vă furniza serviciile solicitate. Atunci când TGM Impex nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru respectarea obligațiilor contractuale sau legale, le vom elimina din sistemele și evidențele noastre și/sau vom face demersuri pentru a le anonimiza în mod corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza acestora, în măsura în care nu trebuie să păstrăm informațiile care vă privesc, inclusiv datele cu caracter personal în scopul respectării obligațiilor legale sau de reglementare la care este supusă TGM Impex, de exemplu perioadele legale de păstrare.  

5. Contactați-ne

În caz de probleme sau întrebări cu privire la prezenta declarație privind prelucrarea datelor pe site-ul web, contactați-ne după cum urmează:

TGM Impex SRL
Str. Arcușului nr. 29, 520037 Sf. Gheorghe, Covasna
Tel.: +40 267 306 230
E-mail: office@clinicadeparbrize.ro